Taxatie woningen

Voor de taxatie van woningen leveren wij snel een deskundig en gevalideerd NWWI taxatierapport. Dit kan voor ieder type woning: van een woonhuis tot een appartementsrecht. Uiteraard is er ook een mogelijkheid om verbouwingen, uitbreidingen of nieuw te bouw woningen te taxeren. De taxateur werkt het taxatierapport uit en stuurt het digitaal op. U kunt het rapport direct inzien en downloaden. Zo heeft u het altijd bij de hand in uw digitale administratie.

button-direct-taxatie-aanvragen

Waar letten wij op bij een taxatie?

Bij een taxatie controleren we álle ins en outs van en rondom het pand en de locatie.

Voor het rapport willen we bijvoorbeeld antwoord hebben op de volgende vragen:

 • Hoe is de locatie en hoe verhoudt deze zich ten opzichte van de omgeving?
 • Wat is de bestemming en wat zijn de ontwikkelingen?
 • Hoe is de bouwkundige staat?
 • Wat is de perceelgrootte en over hoeveel vierkante en kubieke meters gaat het?
 • Hoe zit het met de bodemgesteldheid en met milieuaspecten?
 • Welk energielabel heeft het pand en wat is er al gedaan en kan er verbeterd worden met betrekking tot duurzaamheid?
 • Welke vergunningen zijn er nodig en zijn deze aanwezig?
 • Wat zijn de gebruiksmogelijkheden en zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden?
 • Wat voor zakelijke rechten zijn er aan het pand verbonden en welke zakelijke verplichtingen rusten erop, zoals bijvoorbeeld erfdienstbaarheden?
 • Is er een Vereniging van Eigenaren en hoe functioneert deze?

Opname van de woning:

Tijdens de opname van de te taxeren woning of appartement maakt de taxateur diverse digitale foto’s waarvan enkele verplicht worden opgenomen in het taxatierapport. Verder meet de taxateur de benodigde vierkante meters gebruiksoppervlakte conform de voorgeschreven meetinstructie.

taxatie-benodigdheden

Wanneer is het rapport klaar?

Na opname van het rapport duurt het circa 5 werkdagen voor het rapport is uitgewerkt, gevalideerd door het NWWI en digitaal beschikbaar is.

Taxatiekosten ten behoeve van de hypothecaire financiering van de eigen woning zijn vaak fiscaal aftrekbaar.

taxatierapport-opstellen

Wat staat er in het taxatierapport?

In het gevalideerde NWWI taxatierapport staat onder andere opgenomen:

 • beschrijving van het object en de omgeving
 • doel van de taxatie en voor wie het is bestemd
 • privaatrechtelijke aspecten zoals soort eigendom, recht van erfpacht en erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaren
 • publiekrechtelijke aspecten zoals bestemming
 • verontreiniging (asbest of bodemverontreiniging)
 • beschrijving van de onderhoudsstaat en duurzaamheidsaspecten
 • onderbouwing van de waardering en referentieobjecten uit de nabije omgeving
 • omschrijving van de marktsituatie
 • benodigde bijlagen zoals kadaster, eigendomsstukken, bestemmingsplan, milieurapport

Vraag via onderstaand formulier vrijblijvend een taxatie voor uw woning aan: